Пятница, мая 24, 2019

Локализация (языки)

Логотип

логотип ФМТМС

Мармазова Ольга Ивановна

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

moi

Старший куратор факультета, кандидат исторических наук, доцент

МАРМАЗОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА 

 

Навчання: з 1986 по 1991 рр. навчався на історичному факультеті, Донецького 

національного університету (диплом кваліфікація історик, викладач історії та 

суспільствознавства). З 1994 по 1997 рр. навчання в аспірантурі історичного 

факультету ДонНУ (у 1999 р. захистила кандидатську дисертацію). 

 

Трудова діяльність: з 1999 р. і по теперішній час працює на кафедрі 

українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

Вчене звання, посада: кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства факультету маркетингу, торгівлі та митної справи Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. 

 

Наукові інтереси: спеціалізується на дослідженні питань пов’язаних з 

діяльністю української діаспори. 

 

Дисципліни, що викладає: «Історія України»; «Історія української культури». 

 

Доручення: старший куратор ФМТМС, відповідальна за наукову роботу 

кафедри; дистанційну освіту; куратор. 

 

НАУКОВА РОБОТА 

1. Мармазова О.І. Мармазова Т.Р. Словаччина та Україна: спільні ознаки 

формування самостійної держави. /Вісник ДонНУЕТу - 2011. - № 2(50). - С. 

82-89. 

2. Мармазова О.І., Соловйова Г.Ю. Формування української діаспори у 

країнах Латинської Америки: Бразилія та Аргентина. -Матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Naukowa przestrzen 

Europy – 2012», 07-15 квітня 2012, Пшемисль, Т. 29 «Історія.Політологія», 

С.54-58. 

3. Мармазова О.І. Мармазова Т.Р. Міждержавні стосунки України та 

Словаччини: договірно-правова база./ Вісник ДонНУЕТу - 2010. - № 

2(54)2012 - С.198-203. 

4. Мармазова О.І. Мармазова Т.Р. Геополітичний та цивілізаційний чинники 

в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для 

України./ Вісник ДонНУЕТу - 2011. - № 2(50). - С. 82-89. 

5. Мармазова О.І., Бокова К.В. Розвиток жіночої освіти в Україні в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століття// Dny vedy – 2012: матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції Прага, 27 березня-5 квітня 

2012. – 2012. – С. 24-26. 6. Мармазова О.І., Знаменська А.В. История развития вычислительной 

техники// ІХ Mezdinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky pokrok 

na prelomu tysyachalety - 2013», D.18. Historie, Praha: 27.05.-05.06.2013. –

C. 53-55. 

7. Мармазова О.І., Жуков Є.Є. Народницький рух 60−80-рр. ХХ ст. // ІХ 

Mezdinarodni vedecko-prakticka conference «Efektivni nastroje modernich 

ved - 2013», D.19. Historie, Praha: 27.03.-05.04.2013. – C.40-43. 

8. Мармазова О.І., Чеб Я.Ю. Переселення українці до Сибіру у 20-х роках ХХ 

ст. // ІХ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska 

nauka XXI powieka – 2013». Volume. 12 Historia. Praha: 07.05. – 15.05.2013 r. 

–С. 80-82. 

9. Мармазова О.І., Шуригина Ю.В. Християн Раковський: історичний портрет. 

// ІХ Mezdinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky pokrok na 

prelomu tysyachalety - 2013», D.17. Historie, Praha: 27.05.-05.06.2013. –С. 

70-71. 

10. Мармазова О. І. Інноваційні технології в навчальному процесі внз // 

Інновації і якість вищої освіти: зб. тез допов. сучасн. наук-метод. конф. 

наук.-педагог. працівників. – Донецьк: ДонНУЕТ, 16.04.2013р. –С. 379-380 

11. Мармазова О.І., Мармазова Т.. Геополітичний та цивілізаційний чинники 

в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для України 

/ О.І. Мармазова, Т. Мармазова // Вісник ДонНУЕТу / голов. ред. О.О. 

Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. № 2 (58). – С.103-110. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Мармазова О.І., Бігун Г.С., Романуха О.М. Архітектура та живопис в 

Україні:практикум: для студ.екон. та торг.спец.-Донецьк:ДонНУЕТ,2011.-

72с. 

2. Мармазова О.І., Бігун Г.С., Романуха О.М. Історія України:навч.посіб. для 

студ.екон. і торг.спец.- Донецьк:ДонНУЕТ,2011.-257с. 

3. Мармазова О.І., Бігун Г.С., Романуха О.М. Скульптура та графіка: 

практикум: для студ. екон.і торг. спец. ден. та заоч. форм -

Донецьк:ДонНУЕТ,2012.-87с. 

4. Мармазова О.І., Бігун Г.С. Історія української культури: змістові модулі для 

семінарських занять для студ. екон.і торг. спец. ден. та заоч. форм-

Донецьк:ДонНУЕТ,2012.-26с. 

5. Мармазова О.І., Романуха О.М. Історія України: навчальний посібник для 

студентів економічних і торговельних спеціальностей та слухачів 

підготовчого відділення.-Донецьк:ДонНУЕТ, 2013.- 445 с. (Рекомендовано 

МОН України) 

6. Мармазова О.І. Розвиток театрального мистецтва в Україні: практикум/ 

Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2013. – 

90с.