Пятница, мая 24, 2019

Локализация (языки)

Логотип

логотип ФМТМС

Баширов Ислам Халидович

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

bih

Декан факультета маркетинга, торговли и таможенного дела,

академик Академии экономических наук Украины,

академик Академии технологических наук Украины, профессор

БАШИРОВ ИСЛАМ ХАЛИДОВИЧ

Освіта та кваліфікація

вища освіта, кваліфікація - товарознавець вищої кваліфікації

 

Наукові інтереси. 

- дослідження вектора торгівельних процесів в маркетинговому полі; 

- усунення консерватизму мислення і недоліків в розвитку науки про торгівлю; 

- обгрунтування єдності маркетингового і комерційного підходів для підвищення результативності торгівельної сфери;

- адаптації наукових положень до діяльності торгівельних підприємств; 

- впровадження в торгівлі маркетингу, наукове обгрунтування неадекватності понять комерції і торгівлі; 

- дослідження нових тенденцій в торгівлі і маркетингу.

 

Науковий ступінь та спеціальність

кандидат економічних наук, 7.050108 „Маркетинг”

 

Вчене звання

професор кафедри маркетингу і комерційної справи; доктор філософських наук

 

Членство в академіях наук

Академік Академії економічних наук

Академік Академії технічних наук

Наукові дисципліни, що викладаються

7.050108 «Маркетинг»

7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність»

7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

 

Основні публікації

27 підручників, з них:

1. Маркетинг. - К.:НМЦВО МОіН України: Студцентр, 2003. - 400с.

 6 посібників з грифом МОН, з них:

1. Маркетинг: принципи та функції: навч. посіб. для вищ. навч. закл. - К.:НВФ "Студцентр", 2001. - 320с.

2. Бевзенко В. Ф. Баширов І.Х. Мир маркетинга. - Донецк, 2003. - 200 с.

3. Чернега О. Б., Баширов И.Х. Организация внешней торговли: учеб. пособие для вузов. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2006. - 248с.

43 методичні рекомендації, з них:

1. Баширов І. Х. Методичні рекомендації щодо впровадження педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчання. - Донецьк, 2004. - 81с.

2. Баширов І. Х. Основи комерційної діяльності: метод. рек. для самост. вивч. курсу для студ. ФЕУМВ та ФМТМС ден. та заоч. форм навч. - Донецьк, 2005. - 1 дискета

3. Робоча програма стажування магістрів на базі бакалаврів і спеціалістів факультету "Маркетингу, торгівлі та митної справи", спеціальності 8.050108 "Маркетинг". - Донецьк, 2005. - 1 діскета